NOVINKOVA SPRAVA CISLO 1
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lor...
NOVINKOVA SPRAVA CISLO 2
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lor...

CENNÍK

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom, upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004  Z.z. v platnom znení.

Naša advokátska kancelária účtuje odmenu za právne služby v súlade s touto vyhláškou, vždy na základe dohody s klientom, a v prípadoch, ak nie je možné odmenu dohodnúť, účtujeme vyhláškou stanovenú tarifnú odmenu za jednotlivé úkony právnej služby.     

Copyright © JUDr. Karol Orolin, 2024
powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

ÚVOD

|

NAŠE SLUŽBY

|

CENNÍK

|

UŽITOČNÉ LINKY

|

KONTAKT

www.orolin.eu - advokátska kancelária